new website


مشخصات لوله و اتصالات آک

الف- علامت گذاری روی لوله ها
بر روی لوله ها علاوه بر درج آرم آک AK قطر خارجی و ضخامت لوله بر اساس استاندارد ملی ایران و استاندارد دین آلمان شماره 8077 و نوع مواد اولیه نیز درج گردیده است .


ب- علامت گذاری روی اتصالات
بر روی اتصالات نیز آرم آک و سایز اتصال و علامت ویژه مواد اولیه PPRC یا PP-R80 درج گردیده است .پ


ج- طول لوله ها
لوله ها معمولا در طول 4 متری تولید می شوند . تولید لوله ها با طول های بیشتر و کمتر درصورت سفارش انبوه امکان پذیر می باشد .


د- تعداد لوله و اتصالات در هر بسته
تعداد لوله و اتصالات موجود در هر بسته از جدول معینی تبعیت می کند . در سفارشات انبوه تعداد و نوع بسته بندی به سفارش مشتری قابل تغییر است .


ه- قطر و فشار اسمی لوله ها
در حال حاضر لوله ها با فشار اسمی 20 بار از قطر 20 تا قطر 110 میلیمتر تولید می شوند و علاوه بر آن لوله های 90 و 110 میلیمتری در فشارهای اسمی 10 تا 16 بار نیز تولید می گردند .
لوله ها بنا به سفارش انبوه در همه اقطار حتی تا قطر 125 میلیمتر در فشار اسمی 10 ، 16 ، 20 ، 25 بار قابل تولید هستند .


و- قطر و فشار اسمی و انواع اتصالات آک
اتصالات آک همانند لوله آک از قطر 20 تا 110 میلیمتر تولید می شوند . برخی از اتصالات آک از نوع تلفیق شده با قطعه برنجی رزوه دار یا اصطلاحا دنده برنجی می باشند ، از این نوع اتصالات جهت وصل شیرآلات فلزی و یا اتصال به لوله کشی فلزی استفاده می شود.
لوله آک سفارشات انبوه را جهت تولید اتصالات خاص و مورد نیاز متقاضی پذیرا می باشد .فشار اسمی اتصالات 20 و 25 بار می باشد
ز- قطر خارجی و ضخامت لوله های با فشار اسمی 25 ، 20 ، 16 ، و 10 بار بایستی با اطلاعات جدول وزن و ابعاد لوله ماخوذ از استاندارد ملی ایران و استاندارد دین آلمان شماره 8077 مطابقت داشته باشد


توضیح :
1- ضخامت جداره لوله و قطر خارجی لوله هریک دارای تلورانس معینی هستند که در استاندارد ملی ایران و استاندارد DIN 8077 بدانها اشاره شده است
2- قسمتهای رنگی در حال حاضر در برنامه تولید انبوه قراردارند
3- S ، SDR و Pn شاخصهای فشار اسمی لوله می باشند.
4- کد سفارش و ابعاد لوله و اتصالات تولیدی آک به شرح جداول تصویری بعدی می باشد.
قطر خارجی لوله ( D=(mm

ضخامت لوله ( S=(mm
وزن واحد طول لوله (W=(kg/m