new website


استراژیهای گروه تولید و بازرگانی آریا کاوان

- استفاده از کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی در بالاترین سطح تخصص ، مهارت ، ابتکار و خلاقیت .
- نیاز سنجی آموزش کارکنان ، تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی کارکنان در امور تولید و کنترل کیفیت.
- برنامه ریزی در جهت تقویت امور مربوط به تحقیق و توسعه.
- هدایت سیستم کارگزینی در جهت ارتقاء کیفی پرسنل از طریق جذب پرسنل دارای شایستگیهای لازم برای فعالیتهای مختلف و متنوع گروه تولیدی و بازرگانی آریا کاوان.
- مطالعه ، بررسی و تلاش به منظور ایجاد بخشهای جدید و راهکارهای تازه برای ارائه محصولات و خدمات بهتر به مشتریان.
- تقویت امور مربوط به بازاریابی ،فروش داخلی و خارجی شرکت و تبلیغات جهت افزایش میزان نقدینگی و فروش محصولات.