new website


معایب و مشکلات تونلهای تاسیسات بتنی
شکل (2)نفوذ رطوبت و بروز خوردگی دیواره در تونل تاسیسات بتنی

تونلهای تاسیسات شهری بطور سنتی از بتن مسلح ساخته می شوند که به دلیل پایین بودن مقاومتهای فشاری ، کششی و خمشی و همچنین آب بندی نامطلوب آنها از دوام چندان خوبی برخوردار نبوده و سرعت تولید و اجرای آنها فوق العاده پایین می باشد . از طرف دیگر در هنگام اجرا و بهره برداری نیز دچار مشکلات خاصی می گردند که به مهمترین مشکلات آنها به شرح ذیل اشاره می گردد :

1- برای آب بندی و محافظت در برابر خوردگی دیواره تونل های بتنی از پوششهای ویژه ای استفاده می شود که علاوه بر قیمت بسیار بالای آنها ، در برابر ضربات احتمالی ، نشست های نامتقارن دیواره ، حرارت و آتش سوزی به راحتی ترک خورده و از دیواره جدا می شوند و بدین ترتیب دیواره بتنی عملا بدون محافظ باقی می ماند.

2- تونلهای بتنی در اثر ضربه ، حرکت زمین و زلزله شدیدا آسیب پذیر می باشند و در صورت  بروز آسیب نیز تعمیر آنها غالبا ناممکن و یا بسیار دشوار بوده و انتشار و رشد ترک در آنها اجتناب ناپذیر است.

3- انشعاب گیری از تونلهای بتنی بسیار دشوار ، خطرناک و زمانبر می باشد و از قبل باید تمهیدات لازم را در این خصوص تدارک دید.

4- سرعت اجرای تونلهای بتنی بسیار کم بوده و به دلیل عدم یکسان بودن شرایط کار ، امکان تولید بتن با خواص یکنواخت وجود ندارد لذا احداث تونلهای بتنی اصالتا از ریسک بالایی برخوردار است.

5-وزن سنگین سازه های بتنی احتمال نشست را در لایه های زیرین خاک بخصوص در زمان نشست آب و یا بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی افزایش می دهد.

تونل بتنی در برابر خوردگی ناشی از خاک مجاور و سیالاتی که در اثر اتفاقات درون تونل جاری می شوند به شدت آسیب پذیر است.
7- به دلیل جذب و نگهداری آب توسط دیواره های بتنی ، فضای داخل تونلهای بتنی همواره مرطوب بوده و در هنگام تردد در آنها بوی نم بخوبی استشمام می شود.

8- در مواردی که فشارهای جانبی موثر بر دیواره تونل بتنی کم است ، تونل بصورت چهار گوش با دیواره های قائم و کف صاف ، احداث می شود . ولی چنانچه تنشهای وارده به دیواره ها زیاد باشد ، استفاده از مقاطع دایروی تنها راه حل مشکل میباشد . مقاطع دایره شکل در برابر تنشهای وارده بسیار مقاوم هستند ، لیکن انجام عملیات قالب بندی و بتن ریزی در چنین شرایطی بسیار مشکل ، زمانبر و پر هزینه است .
در شکل شماره (2) مشکلات ناشی از نفوذ رطوبت و بروز خوردگی در دیواره یک تونل تاسیسات شهری از جنس بتن نمایش داده شده است.