new website


لوله آکفا – مواد اولیه مصرفی و مواد ضد آتش

لازم به ذکر است استاندارد DIN 19560 اکنون تحت الشعاع استاندارد اروپایی EN 1451 قرار گرفته است و در این استاندارد جدید ، ضد اتش بودن مواد اولیه ویژه لوله های PP فاضلابی منوط به الزامات و استانداردهای ملی و منطقه ای گردیده است .
تا زمان انتشار کتابچه فنی حاضر استاندارد ملی ایران برای لوله های فاضلابی تهیه و تدوین نشده است لذا ضد آتش بودن مواد اولیه لوله ها هیچ الزامی ندارد .
از طرفی لازم است روشن شود ضد اتش بودن مواد اولیه این نوع لوله ها به چه دلایلی ضرورت دارد که در اینجا به صورت تفصیلی به آن توجه کرده ایم .
اصولا در لوله های انتقال آب در ساختمان ها مسئله ضد آتش بودن مواد اولیه مطرح نشده است چرا که بصورت دائمی آب درون این نوع لوله ها در جریان است ولی در لوله های فاضلابی فقط هنگام تخلیه فاضلاب و یا هنگام جریان آب باران سیال از درون لوله ها می گذرد لذا هنگام آتش سوزی این لوله ها طعمه خوبی برای حریق و انتشار حریق هستند .
ولی با توجه به این که از این نوع لوله ها در 95 درصد موارد بصورت توکار استفاده می شود لذا هرگز در معرض آتش قرار نمی گیرد و به همین دلیل در استاندارد های جدید ضد آتش بودن برای آنها الزامی نشده و منوط به استانداردهای ملی هر کشور گردیده است .