new website


استانداردها

 

ردیف کد استانداردها شرح استاندارد
1 EN 1451-1 سیستم لوله های پلی پروپیلن برای انتقال فاضلاب خانگی ( سرد و گرم )
2 EN 1852-1 سیستم لوله های پلی پروپیلن برای انتقال فاضلاب و زهکشی زی سطح زمین
3 EN 681-1,2 مواد مورد استفاده در واشرهای ویژه لوله و اتصالات فاضلابی
4 DIN 4000 واشرهای لاستیکی برای اتصالات لوله ها در زهکشی فاضلاب
5 DIN EN 476 نیازمندی های عمومی برای اجزای مورد استفاده در لوله های فاضلاب و زهکشی در سیستم های ثقلی
6 DIN 4109 عایق صدا در ساختمان ها
7 DIN EN1610 ساختار وتست لوله های فاضلاب و زهکشی زیر سطح زمین
8 DIN 19560 لوله و اتصالات پلی پروپلین برای فاضلاب سرد و گرم ساختمان ها
9 DIN 1986 سیستم های زهکشی و فاضلاب
10 DIN 8078 لوله های PP ( نیازمندیها )
11 DIN TR 103358 مقاومت شیمیایی لوله های پلاستیکی
12 DIN 4102 رفتار مصالح در برابر آتش